IEDER KIND HEEFT UNIEKE TALENTEN. JIJ OOK!

Je bent bijzonder door wie je bent. En dat is wat Kinderpraktijk Dol Fijn! jou en je ouders laat ervaren. We starten met een intakesessie* en bekijken daarna hoe we samen verder aan de slag gaan. Hopelijk zie ik je snel in mijn praktijk!

VAN FAALANGST NAAR ZELFVERTROUWEN
6 consulten voor het kind (1x per week),
één eindevaluatie voor ouders.
Laat de vraag of je iets kunt achter je. In plaats daarvan ervaar je meer en meer het gevoel dat je het inderdaad kunt. Perfect hoeft niet. Goed genoeg, dat is waar het om gaat!
Reductie faalangst
Meer zelfvertrouwen
Beter omgaan met emoties
Acceptatie van angst
Nieuwe uitdagingen aangaan
Jezelf durven zijn
Praktische adviezen voor ouders tijdens eindevaluatie
€ 875,- (excl. btw)
HOOGGEVOELIG OF –BEGAAFD IS BIJZONDER
8 consulten voor het kind (1x per week),
een tussen- en eindevaluatie voor ouders.
Het is bijzonder om hooggevoelig of hoogbegaafd te zijn. Het maakt je tot wie jij bent. Toch wil dat niet zeggen dat het altijd eenvoudig is. Stop met piekeren. En ontdek hoe jij jezelf mag zijn.
Zelfacceptatie
Omgaan met grenzen
Inzicht in denken en gedrag
Omgaan met gevoel en talent
Werken aan een positieve mindset
Uit de comfortzone
Loslaten van perfectionisme en het onbekende
€ 1.475,- (excl. btw)
BEIDE PAKKETTEN SAMEN PLUS EEN OUDERTRAINING
6 x 2 consulten per week voor het kind,
5 consulten voor ouders.
Kinderen die hooggevoelig of hoogbegaafd zijn, hebben vaak te maken met minder zelfvertrouwen. Daarom biedt Kinderpraktijk Dol Fijn! de eerste twee pakketten ook samen aan.
De aandachtspunten van het pakket ‘Van zelfvertrouwen naar faalangst’ komen samen met die van het pakket ‘Hooggevoelig of –begaafd is bijzonder’.
We werken aan het verminderen van faalangst. En gaan in plaats daarvan voor meer zelfvertrouwen en het besef dat alles wat je voelt en ervaart oké is.
€ 2.175,- (excl. btw)

* Elk pakket start altijd met een intakesessie. Die bestaat uit een telefonische intake van een half uur, gevolgd door een afspraak van een half uur met het kind en ouder(s) in de praktijk. Een intakesessie bedraagt 100,- euro (excl. btw). Dit bedrag is niet bij dat van de pakketten inbegrepen.

Kinderpraktijk Dol Fijn! is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW. De NFG beoogt een ‘holistisch uitgangspunt’ als sluitsteen voor de hulpverlening. Leden van de NFG verplichten zichzelf tot regelmatige bijscholing, zo blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Verder zijn ze verplicht deel te nemen aan supervisie en/of intervisiegroepen waardoor hun professionaliteit wordt gewaarborgd. Zie voor meer info: www.de-nfg.nl.

nfg